sluníčko

Solární ohřev vody

Veškerý sortiment fotovoltaických panelů na zakázku.

Solární termika umožňuje využití sluneční energie v každém domě

Snižování výdajů za topení pomocí solárního tepla

Zásoby ropy a zemního plyny jsou stále tenčí a dražší. Při spalování fosilních paliv dochází k produkci emisí CO2 , které jsou hlavním důvo dem současné změny klimatu. Ani z ekonomic kého ani z ekologického hlediska v současnosti není možné používat k vytápění výhradně fosil ních paliv.

Dostatek nejrůznější energie je v našem okolním prostředí. Nachází se ve vzduchu, v zemi a po celý rok k nám přichází ve formě slunečního záření. Pomocí solárně-termických systémů značky Schüco může sluneční záření k produkci tepelné energie efektivně využívat každý. Zároveň můžete trvale snížit své výdaje za topení a současně zvýšit hodnotu a atraktivitu svého objektu.

Solární termika je ideální jak pro novostavby tak i sanace

Solárně-termické systémy značky Schüco jsou k dispozici pro jakékoliv typy domů. Svůj solární systém můžete zrealizovat u novostavby, v rámci renovace domu či topení, nebo ho při družit ke stávajícímu topnému systému. Vše co k tomu potřebujete, je vlastní střecha.

Vytápění bez tuhých paliv a plynu – Schüco energeticky pasivní dům

S Schüco konceptem energeticky pasivního domu můžete dokonce po celý rok krýt svou vlastní spotřebu tepelné energie ve Vašem domě. K tomu přitom slouží tři vzájemně perfektně sladěné komponenty, tepelné čerpadlo vzduch/voda, solárně-termický a fotovoltaický systém.

 


page-2-table-full
Rámcové podmínky: RD v Pardubicích s plynovým kotlem o výkonu 17 kW, s potřebou 12 kW topné energie a 200 l teplé vody. Jihovýchodní nasměrování střechy (azimut 30°) a sklon 45°. *Úspora paliva odpovídá systému s 6 Schüco kolektory CTE 520 CH

Spolehlivá technika s osvědčenými komponenty – pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Schéma instalace

Nejdůležitější komponenty solárního systému:

 •  1  Solární kolektory,
 •  2  Solární stanice a regulační jednotka,
 •  3  Solární zásobník

Teplo ze slunečního záření

Sluneční záření dopadá na kolektory instalované na střeše. V nich se ohřívá cirkulující solární kapalina, která je následně odváděna do solárního zásobníku. V tomto zásobníku je tepelná energie předávána pitné vodě nebo alternativně také topné vodě.

Ohřev teplé vody a podpora vytápění

Solárně-termický systém na ohřev pitné vody kryje od května do září kompletní spotřebu tep-lé vody ve Vaší domácnosti. Topení se v tomto období zpravidla nepoužívá, což prodlužuje životnost systému. Během roku získáte až dvě třetiny tepelné energie potřebné pro ohřev pitné vody. Pro 4-člennou domácnost potřebujete pouhé dva kolektory a zásobník o objemu 300 litrů.

Se systémem pro alternativní podporu vytápění můžete produkci energie zhruba zdvojnásobit a získat tak až třetinu celkové potřebné topné energie. U stejně veliké domácnosti je zapotře-bí 4 až 5 kolektorů a kombinovaného zásobníku o objemu 600 litrů.

 

Kolektor je srdcem solárního systému – jeho nekompromisní kvalita je tudíž bezpodmínečná

Porovnání Kolektor, střešní okno a FV modul Schüco řady Premium ve stejném rastrovém měřítku

Jakost značky Schüco

Schüco se může pyšnit více než 60tiletou praxí v oblasti zpracování hliníku. To lze v současnosti vidět a cítit u každého jednotlivého kolektoru. Pro současnou nejmodernější německou produkci je typické používání pouze těch nej-lepších materiálů a výrobních procesů. Povětrnostní vlivy, jako je působení sněhu, větru a ve-dra po dobu více než 20ti let, nedovolují žádné kompromisy.

Schüco kolektory disponují čirým čelním sklem testovaným proti krupobití a rámem a zadní stěnou z korozivzdorného hliníku. Pro systémy s maximální účinností dodává Schüco kolektory se zdvojeným sklem, které vykazují až o 20 % vyšší solární výnos (dle testu ITW).

Strukturas kolektoru Kolektor, střešní okno a FV modul Schüco řady Premium ve stejném rastrovém měřítku

Inovační technologie přenosu tepla

Schüco kolektory využívají inovační technologii přenosu tepla. Potrubní rozvod kolektoru je zezadu kompletně zapouzdřen do tepelně vodivých plechů a nastálo spojen s absorpční plochou. Díky těmto tepelně vodivým plechům a zvětšené dosedací ploše potrubí je znásoben přenos tepelné energie a tím dosaženo také vyšších výkonnostních hodnot. Tvarově neobyčejně stálá absorpční vrstva je absolutně rovnoměrná a zvyšuje již tak atraktivní design Schüco kolektorů.

Inovační technologie přenosu tepla

 •  1  Tepelně vodivé plechy se zvětšenou dosedací plochou, tím i lepší přenos tepelné energie
 • Meandrové potrubí   2   garantuje provozní spolehlivost a vysoký výkon
 • Vysoce selektivní absorpční plocha  3   a čiré solární sklo  4   testované proti krupobití: garance maximální výnosnosti
 • Efektivní izolace  5   snižuje tepelné ztráty
 • Alternativně k dostání jako kolektor se zdvojeným antireflexním sklem pro vyšší solární výnosy

 


page-6-table-full
* Ekvivalent výkonu jednoduše zaskleného Premium kolektoru u systému pro podporu vytápění s 5 kolektory s dvojitým sklem

Schüco nabízí vhodné řešení pro každý dům

Tři nejdůležitější typy montáží

Většina solárních systémů se montuje ve variantách nad střešní rovinu, na ploché střechy nebo do střešní konstrukce. U dodatečné montáže kolektorů jsou nejsnadněji realizovatelné varianty nad střešní rovinu a na ploché střechy. Montáž do střešní konstrukce se naproti tomu vyznačuje neobyčejně harmonickou integrací do střešní plochy. Všechny tři montážní varian-ty lze realizovat u Schüco kolektorů řady Premium. Schüco kolektory řady Standard a Kompakt lze montovat ve variantách nad střešní rovinu či na ploché střechy.

Řada Premium umožňující individuální vzhled

Kolektory řady Premium s dalšími třemi montážními variantami nabízí prakticky neomezené možnosti realizace individuálního vzhledu. V případě celostřešní montáže se jedná o zvláštní formu montáže do střešní konstrukce. Kombinace kolektorů a FV modulů řady Premium se střešními okny umožňuje kompletní vynechání běžné střešní krytiny. Montáž do stříšky nad vchodem nebo do fasády je účelnou alternativou v případě nevhodné střešní plochy či požadavku atraktivního vzhledu.

 

Montáž nad střešní rovinu Montáž nad střešní rovinu

Montáž do střešní konstrukce Montáž do střešní konstrukce

Montáž do stříšky nad vchodem Montáž do stříšky nad vchodem

Montáž na ploché střechy Montáž na ploché střechy

Celostřešní montáž Celostřešní montáž

Fasáda Fasáda

 

Schüco solární zásobník – skvělá výbava a zpracování garantující maximální účinnost

Zásobník pitné vody TTE 300 WA 2 Zásobník pitné vody TTE 300 WA 2

Zásobník pitné vody s dlouholetou kvalitou

Schüco zásobníky pitné vody vykazují dlouhodobou jakost a přesvědčivou funkčnost. Tyto solární zásobníky lze začlenit do každého ústředního ohřevu pitné vody.

Přehled předností

 • Izolace z tvrzené polyuretanové pěny s pláštěm z PVC
 • Vakuové smaltování a ochranná magnesiová anoda pro optimální antikorozní ochranu
 • Přípojka šroubovacího topného tělesa pro více pohodlí
 • Variabilní poloha teplotních čidel

Kombinovaný zásobník s doplňováním čerstvé vody TTE 750 FA 1 Kombinovaný zásobník s doplňováním čerstvé vody TTE 750 FA 1

Vrstvený zásobník s doplňováním čerstvé vody pro maximální nezávadnost pitné vody

Vrstvené zásobníky s doplňováním čerstvé vody jsou solární zásobníky s třídou nejvyšší účinnosti určené pro solární systémy s podporou vytápění. Díky velké ploše jejich tepelných výměníků jsou vhodné především pro použití ve spojení s Schüco tepelným čerpadlem.

Přehled předností

 • Technologie vrstvení tepla pro vyšší solární výnosy
 • Technologie doplňování čerstvé vody pro hygienický ohřev pitné vody v momentě jejího odběru
 • Tepelný výměník na ohřev pitné vody s neobyčejně velkým povrchem, vhodný pro kombinaci s tepelnými čerpadly
 • Snímatelná izolace z měkké polyuretanové pěny garantující nízké tepelné ztráty

Akumulační zásobník se stanicí pro doplňo-vání čerstvé vody

Schüco akumulační zásobníky se solárními tepelnými výměníky lze spojit s okruhovými solárními stanicemi a jsou vhodné pro menší až středně velké solární systémy i ve spojení se stanicí na doplňování čerstvé vody. Tyto systémy umožňují hygienický ohřev pitné vody.

Přehled předností

 • Akumulační zásobník s tepelným výměníkem o objemu 800 až 1000 l
 • Svorkovnice pro variabilní montáž teplotních čidel
 • Snímatelná izolace z měkké polyuretanové pěny garantující nízké tepelné ztráty

 

Solární stanice a regulační jednotka – inteligentní řízení zajištující optimální provoz a maximální výnosy

Schüco solární stanice s regulační jednotkouSchüco solární stanice s regulační jednotkou

Optoelektronické měření průtoku

Optoelektronické měření průtoku pro vyšší solární výnosy

Alternativní Schüco dálková indikace Vám přenese solární systém do obytného prostoru

 

Solární stanice s optimální funkčností

Solární stanice s regulační jednotkou řídí kom-pletní solární systém a umožňuje optimální na-pojení na každý topný systém. Schüco solární stanice splňují ty nejvyšší jakostní požadavky a spolehlivě garantují vysoké solární výnosy. Pomocí integrované regulační jednotky lze jed-noduše načítat důležité informace, jako např. solární výnosy a provozní stavy.

Na spotřebě závislá cirkulace spoří energii

Schüco solární regulační jednotky SOLO FS a DUO FS umožňují cirkulaci závislou na spotřebě. To znamená, že pootočením vodovodního kohoutku dojde ke spuštění čerpadla a teplá voda je transportována k místu jejího odběru. Poté se čerpadlo opět automaticky vypne. Jsou tím eliminovány tepelné ztráty a minimalizována také spotřeba proudu.

Automatické nastavení

Solární stanice řídí tok solární kapaliny z kolek-torů do solárního zásobníku. Solární výnosy lze do zásobníku efektivně odvádět pouze za op-timálního průtoku. Schüco solární stanice permanentně měří průtok a automaticky zadávají optimální nastavení pro každý provozní stav. Odpadá tak složité pevné nastavování průtoku montérem.

Přehled předností

 • Přesné měření tepelného objemu prostřednictvím měření průtoku
 • Cirkulace závislá na spotřebě minimalizuje tepelné ztráty a spotřebu proudu
 • Nastavování průtoku v systému probíhá automaticky, což garantuje vysoké solární výnosy a spolehlivý provoz
 • Jednoduchá montáž solární stanice přímo na zásobníku
 • Všechny komponenty splňují nejpřísnější Schüco jakostní standardy
 • Alternativní dálková indikace (rádiová nebo s kabeláží), kterou lze umístit do obytného prostoru, zajišťuje provozní spolehlivost a pohodlí

Váš lokální Schüco partner – individuální poradenství a perfektní montáž

Rozhodněte se pro kvalitu

Nákup solárních systémů značky Schüco je vždy rozhodnutím pro nejvyšší kvalitu. Jako prvotřídní německý prodejce a jedna z čelních firem evropského trhu zásobuje fa. Schüco výhradně zaškolené a autorizované Schüco partnery. Díky tomu si může být zákazník jist, že i konzultace a montáž odpovídají našim nejvyšším standardům.

Osobní konzultace v místě určení

Během osobní konzultace v místě určení má Schüco partner možnost zaznamenat všechna relevantní data, přičemž zjišťuje také montážní náklady. Na tomto základě lze naplánovat optimální systém pro Váš dům a vyhotovit nabídku.

Rychlá a čistá montáž

Solárně-termické systémy jsou zpravidla insta-lovány a k topení připojeny během jediného dne. V obytných prostorách běžně není nutno provádět žádné práce. Díky speciální konstrukci produkují Schüco systémy po řadu let spolehlivě vysoké solární výnosy, a to prakticky bez zvláštní údržby.