sluníčko

Schüco FV moduly MPE řady PS 09

Schüco FV moduly MPE

Technické informace o výkonnostních třídách 220 až 245 W

Fotovoltaický modul nejvyšší kvality

Schüco FV moduly MPE řady PS 09 se vyznačují polykrystalickými solárními články s vysokou účinností. Díky třem
sběrnicím se ještě více zvyšuje účinnost, takže celkem lze
dosahovat maximálně možných solárních výnosů. Pozitivní
tolerance výkonu +5/-0 % garantuje již ve stavu vyexpedování minimálně daný jmenovitý výkon.

Rozsáhlá záruka*

*V souladu se záručními podmínkami společnosti Schüco International KG

Prodloužená záruka na produkt činí 10 let. Záruka poskytovaná na výkon je dokonce ještě delší – Schüco garantuje,
že FV moduly MPE řady PS 09 vykazují za standardních
testovacích podmínek ještě po 12 letech minimálně 90 %
a po 25 letech minimálně 80 % svého jmenovitého výkonu. Každý modul je vyroben podle nejpřísnějších kvalitativních požadavků.

Optimální značení

Před vyexpedováním je každý modul podroben vizuální
kontrole a elektrickému testu. Naměřená výkonnostní data
jsou uvedena na zadní straně modulu a na jeho obalové
jednotce. Při montáži homogenních polí modulů lze tyto
hodnoty rychle a efektivně sčítat.

Vysoká provozní spolehlivost

Schüco FV moduly MPE řady PS 09 jsou na zadní straně
opatřeny připojovací krabicí, která je vybavena třemi obto-kovými diodovými můstky. Ty brání přehřívání jednotlivých
solárních článků (Hot-Spot-efekt). Tím je zajištěn spolehlivý provoz celého systému sestaveného z polí solárních
modulů a měničů. Připojovací krabice, solární vodiče
a spojovací konektorové systémy vykazují maximální kvalitu a jsou certifikovány jako samostatné komponenty.

Nový upínací koncept

Inovační upínací drážka v rámu umožňuje optimální tvaro
vý styk, díky čemuž dochází ke snížení namáhání upínací
ho držáku.

Optimální značení

Vynikající odolnost vůči korozi a čpavku – testováno dle
IEC 61701:1995 a IEC TC82/600E – umožňuje použití v ze -mědělsky využívaných a pobřežních oblastech. Schüco FV
moduly MPE řady PS 09 lze instalovat pomocí komponentů Schüco montážního systému MSE 210.


page-2-table-1-full
Po kliknutí na obrázek se otevře detailní náhled tabulky – Elektrické parametry, Výkonnostní třídy modulů.

page-2-table-2-full
Po kliknutí na obrázek se otevře detailní náhled tabulky – Mechanické parametry, Kvalifikace a záruky, Ostatní informace.

page-2-table-3-full
Po kliknutí na obrázek se otevře detailní náhled tabulky – Výkon, Koncepce a výroba, Nejvyšší Schüco kvalita.